Marcin Wierzbicki
Kompozytor, dyrygent chóralny, śpiewak i organista. Prezes stowarzyszenia polska.lu w latach 2007-2022, inicjator i koordynator wielu przedsięwzięć polonijnych
Do Luksemburga przyjechał w 2003 r. z Warszawy, gdzie pracował jako adiunkt na Akademii Muzycznej im. F. Chopina w Warszawie (obecnie Uniwersytet Muzyczny). Urodzony w 1969 r. w Lublinie, z wykształcenia kompozytor, przed przyjazdem do Luksemburga zajmował się przede wszystkim muzyką elektroniczną, biorąc czynny udział w pracach Studia Muzyki Komputerowej w swojej uczelni oraz będąc jednym z założycieli (w 2005 r.) i członkiem pierwszego zarządu Polskiego Stowarzyszenia Muzyki Elektroakustycznej.
Jest laureatem kilku konkursów kompozytorskich (m.in.: zdobywca II nagrody na Konkursie Kom­pozytorskim Muzyka ogro­do­wa w Krakowie; 2001, II nagrody na Kon­kursie Kompozytorskim im. T. Bairda w Warszawie; 2001 oraz III nagrody na IV Międzynarodowym Konkursie Młodych Kompozy­to­rów im. A. Panufnika w Krakowie; 2002). Lista jego kompozycji obejmuje kilkadziesiąt pozycji, od utworów solowych, kameralnych i chóralnych po symfoniczne oraz muzykę filmową i piosenki dla dzieci. Szczególną pozycję w jego dorobku zajmują utwory elektroniczne z gatunku „live electronic”.
Wielokrotny stypendysta Centre Acanthes oraz DAAD i trzykrotnie delegat na Międzynarodową Konferencję Muzyki Komputerowej (ICMC; Berlin 2000, Göteborg 2002, Barcelona 2005), prowadził kursy i warsztaty muzyki elektronicznej w wielu ośrodkach uniwersyteckich i naukowych w tym w AM w Krakowie, Katowicach, Warszawie, w Hochschule für Musik und darstellende Kunst w Stuttgarcie, w IRCAM w Paryżu i wielu innych. Jego utwory wykony­wane były na wielu festiwalach muzyki współczesnej, m.in. takich, jak: Laboratorium Muzyki Współczesnej, Śląskie Dni Muzyki Współ­cze­snej, Forum im. W. Luto­sław­skiego, Międzynaro­do­wy Festiwal Muzyki Współ­czes­nej „War­sza­w­ska Jesień”, Festiwal Audio-Art w Krakowie, Musica Polonica Nova we Wrocławiu, Festiwal Synthèse w Bourges (Francja) oraz w wielu innych krajach w Niemczech, Francji, Luksemburgu, Kanadzie, Korei Południowej i USA. Jeszcze w Polsce zdobył doświadczenie jako organizator imprez kulturalnych, w tym (jako sekretarz i asystent dyrektora) dużego festiwalu muzyki współczesnej odbywającego się przez 15 lat we wschodniej Polsce pod nazwą Laboratorium Muzyki Współczesnej. Działalność ta dała mu merytoryczne podstawy do stworzenia największej cyklicznej imprezy prezentującej w Wielkim Księstwie kulturę polską, tj. Festiwalu Kultury Polskiej w Luksemburgu.
Do Luksemburga przyjechał niejako z konieczności, towarzysząc żonie, która otrzymała tu propozycję pracy. Nic więc dziwnego, że jeszcze przez trzy lata od tego momentu swoją aktywność zawodową prowadził nadal przede wszystkim w Polsce, żyjąc niejako w rozkroku. Luksemburg okazał się jednak miejscem na tyle ciekawym i wartym przygody, iż postanowił zostać tu na dłużej. I tak… minęło od tego momentu już niemal 20 lat. Jako, że w fachu, w którym w Polsce uważany był za specjalistę, nie było tu dla niego odpowiedniej oferty pracy (ciekawostką niech będzie, iż jedno z najbogatszych państw w Europie nie posiada ani jednej wyższej uczelni muzycznej, zaś Filharmonia wybudowana została dopiero kilka lat po jego przyjeździe do Luksemburga), Marcin poświęcił się najpierw pracy społecznej i tak, dzięki wsparciu i zaangażowaniu kilku osób, które w podobnych okolicznościach znalazły się w Luksemburgu, powstało stowarzyszenie polska.lu asbl, które od razu ruszyło z realizacją dużych projektów, jakimi były Festiwal Kultury Polskiej w Luksemburgu oraz Festiwal Filmu Europy Środkowej i Wschodniej; obecnie CinEast).
W międzyczasie odnalazł także swoją ścieżkę zawodową w Luksemburgu jako dyrygent chóralny oraz śpiewak. Nb. nie był to zupełnie nowy pomysł, bowiem Marcin przez niemal całe swoje życie śpiewał w różnych zespołach wokalnych – począwszy od chóru szkolnego, poprzez chór akademicki AMFC po zespoły stricte zawodowe, jak Chór Warszawskiej Opery Kameralnej i Chór Filharmonii Narodowej w Warszawie. W tym sensie nawiązanie współpracy z lokalnymi chórami było kontynuacją i rekapitulacją jego wcześniejszych doświadczeń zawodowych. W Luksemburgu Marcin Wierzbicki prowadzi obecnie 3 chóry – dwa kościelne (Chorale Trinitaire Veinen oraz Chorale Ste. Cecile Bourscheid) oraz jeden świecki – Chorales réunis (chór będący fuzją 4 chórów z gmin m.st. Luksemburga – Gaspericha, Hollericha, Rollingergrundu oraz Walferdange). Ponadto w 2010 r. założył własny chór pod nazwą Chorus salicti, który przez zaledwie 3 lata działalności zdążył wygrać jeden z luksemburskich konkursów chóralnych (nagrodą było nagranie przez chór utworu na płytę CD wydaną przez INECC Luxembourg – organizatora konkursu. Nb. był to oczywiście utwór polskiego kompozytora – Wacława z Szamotuł), wystąpić na deskach najbardziej prestiżowych scen w Wielkim Księstwie (w tym także w Wielkim Audytorium Filharmonii Luksemburskiej) oraz reprezentować Luksemburg na dużych imprezach muzycznych, odbywających się także poza granicami Wielkiego Księstwa. Z najbardziej utalentowanych i najbardziej zaangażowanych śpiewaków z Chorus salicti stworzył w 2011 r. kwartet wokalny Hoquetus Ensemble, który prowadzi do dziś, ale to już zupełnie inna historia. Marcin Wierzbicki jest także organistą w kilku luksemburskich kościołach oraz w kościele na Neudorfie należącym do polskiej wspólnoty rzymskokatolickiej w Luksemburgu. Występuje też od czasu do czasu jako solista (tenor), angażując się ponadto we wszelkie projekty muzyczne, których celem jest popularyzacja muzyki polskiej. Dlatego też od kilku lat wspomaga swoim głosem Bractwo Śpiewu Tradycyjnego założone przez Henryka Mazura.
Dla Marcina równie ważnym priorytetem, jak popularyzowanie kultury polskiej w Luksemburgu, jest integracja z lokalną społecznością. To dlatego wiele organizowanych przez niego imprez kulturalnych bazuje właśnie na współpracy z lokalnymi artystami i organizacjami. To dlatego zdecydował się prowadzić lokalne zespoły muzyczne, oczywiście umieszczając w ich repertuarze od czasu do czasu muzykę polską. Z kolei jego najważniejszy projekt zawodowy tu w Luksemburgu – Hoquetus Ensemble ma w swoim repertuarze tyle samo dzieł polskich kompozytorów co muzyki luksemburskiej.
Za swoją działalność kulturalną i organizacyjną Marcin Wierzbicki został doceniony zarówno przez państwo polskie, otrzymując w 2011 r. srebrny medal „Zasłużony Kulturze Gloria Artis”, a w 2018 r. brązowy Krzyż Zasługi, jak i luksemburskie – otrzymując w 2019 r. nadawany przez Union Grand-Duc Adolphe „Médaille de mérite en vermeil” za 30 lat pracy w służbie kultury.

Projekty


Bractwo Śpiewu Tradycyjnego w Luksemburgu

Hoquetus Ensemble

Polska.lu asbl

Festiwal Kultury Polskiej w Luksemburgu

Dni Teatru Polskiego w Luksemburgu