Hoquetus Ensemble
Kwartet wokalny wykonujący muzykę zarówno dawną, jak i współczesną, poważną oraz rozrywkową
Zespół tworzy czwórka zapaleńców, których połączyła pasja odkrywania najdalszych zakątków muzyki wokalnej. Kwartet wyłonił się w 2011 r. z założonego wcześniej przez Marcina Wierzbickiego chóru mieszanego Chorus salicti, który w latach 2010–2013 zdobył dużą popularność w Luksemburgu, występując m.in. w tutejszej Filharmonii, w Teatrze Miejskim w Esch-s-Alzette, Trifolionie w Echternach i który w grudniu 2012 r. reprezentował Luksemburg na uroczystym koncercie w Katedrze w Metz z okazji zakończenia Prezydencji Lotaryngii w Wielkim Regionie.
Hoquetus Ensemble miał być w założeniu zespołem wykonującym muzykę dawną (stąd jego nazwa, nawiązująca do wczesnorenesansowej techniki wykonawczej) i rzeczywiście w pierwszym roku działalności skupiał się głównie na przygotowywaniu repertuaru renesansowego i wczesnobarokowego. Także jego koncert inauguracyjny, towarzyszący Festiwalowi Średniowiecznemu w Vianden, w całości poświęcony był świeckiej muzyce XVI–XVII w., przede wszystkim zaś madrygałom.
Od tamtego czasu jednak zespół podążał wieloma ścieżkami muzycznymi, odkrywając piękno muzyki nowej, doskonaląc się w wykonawstwie muzyki gospel, nie stroniąc od muzyki popularnej oraz tradycyjnej w jej artystycznych stylizacjach. Od kilku lat kwartet wokalny poszerza także swój repertuar jazzowy, w lipcu 2018 r. prezentując się po raz pierwszy w tym obszarze muzyki w koncercie na Zamku Kewenig, w całości poświęconym twórczości G. Gershwina. Niezwykle ważnym aspektem działalności Hoquetus Ensemble jest promocja muzyki polskiej w Luksemburgu, którą prezentował on wielokrotnie na takich imprezach, jak: RIFF Polish Day w 2014 r. w Rotondes i w tym samym roku na koncercie kolęd polskich na Festiwalu Kolęd w Esch-s-Alzette, IV Festiwal Kultury Polskiej w 2015 r. w Luksemburgu (koncert w restauracji „Nova Osada”), koncert na 100-lecie odzyskania przez Polskę niepodległości, który odbył się w 2018 r. w ramach V Festiwalu Kultury Polskiej w Luksemburgu i wiele innych. Z kolei w Polsce zespół miał okazję zaprezentować Luksemburg na galowym koncercie pt. „Karnawał de Luxembourg” w Teatrze Muzycznym w Łodzi w 2017 r.
Hoquetus Ensemble zapewniał także oprawę muzyczną uroczystości państwowych w Luksemburgu, śpiewając m.in. na ceremonii wręczenia Donaldowi Tuskowi w 2013 r. medalu „Prix du Mérite Européen” przez J.C. Junckera, na organizowanym na Zamku w Vianden w 2016 r. przez Wilhelma, dziedzicznego wielkiego księcia Luksemburga, spotkaniu ambasadorów i przedstawicieli świata biznesu, wielokrotnie na uroczystościach związanych ze Świętem Konstytucji 3 Maja oraz na otwarciu kilku wystaw związanych z polskim dziedzictwem kulturowym, organizowanych w Luksemburgu przez Ambasadę RP (m.in. wystawa „Jan Paweł II – człowiek i kultura” w Katedrze Luksemburskiej w 2018 r., wystawa okolicznościowa z okazji 450-lecia Unii Lubelskiej w luksemburskim Instytucie Jana XXIII w 2019 r., wystawa „Jan Paweł II: Papież Dialogu” w Katedrze Luksemburskiej w 2020 r.). Hoquetus Ensemble wspiera także projekty charytatywne; m.in. w 2019 r., występując na koncercie w Strassen, z którego całkowity dochód przeznaczony był na pomoc dla Burkina Faso, zaś w styczniu 2020 r. występując na organizowanym po raz pierwszy w Luksemburgu Finale Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy.
Na repertuar tego kwartetu wokalnego składa się obecnie kilkaset pozycji, od muzyki religijnej i świeckiej wczesnego renesansu, poprzez barok po muzykę współczesną oraz wiele jej „odgałęzień” w stronę jazzu, popu, operetki i musicalu, muzyki gospel oraz szeroko pojmowanej muzyki tradycyjnej. Choć priorytetem dla Hoquetus Ensemble jest muzyka polska, zespół ma w swoim dossier wiele tytułów luksemburskich, w tym także skomponowanych specjalnie dla nich.
Hoquetus Ensemble regularnie pojawia się na kluczowych imprezach muzycznych w Luksemburgu. Występował m.in. na Tour des Mélodies w CCRN (wielokrotnie), House Full of Music and Arts w Diekirch w stulecie urodzin J. Cage’a, Bicherfest w Vianden, National Sangerdag na Zamku w Beaufort, Festiwal Nocturnes na Zamku w Bourscheid, Fête de la Musique w m.st. Luksemburgu i wielu innych.
Kwartet niemal od początku swojej działalności śpiewa w niezmiennym składzie: Aneta Wierzbicka (sopran), Olga Gajda-Lüpke (alt), Marcin Wierzbicki (tenor) i Henryk Mazur (bas), aczkolwiek często zaprasza do współpracy innych muzyków, gdy tylko zachodzi potrzeba rozszerzenia składu. I tak, z zespołem współpracowali m.in. Szymon Bielecki, Agnieszka Wierzbicka, Kristine Ozolina, Michèle Mootz-Lentz, Magda Mateńko, Jeff Mack, Anita Eydt-Schmitt oraz – nierzadko – przyjaciele z Polski, towarzyszący zespołowi od jego koncertu inauguracyjnego – Izabela i Arkadiusz Malec. Jakkolwiek większość repertuaru Hoquetus Ensemble to utwory a capella, w zasięgu jego zainteresowań pozostaje także muzyka z towarzyszeniem instrumentów klawiszowych i tu zespół pochwalić się może stałą współpracą ze świetnym polskim pianistą, klawesynistą i organistą mieszkającym w Luksemburgu – Robertem Kanią.
W 2021 r., w którym przypada 500. rocznica śmierci jednego z największych twórców muzyki renesansu – Josquina des Prés – Hoquetus Ensemble ma w planach „wrócić do korzeni” i zająć się przygotowaniem programu koncertów z muzyką tego wielkiego kompozytora oraz jego rówieśników i następców.
* * *
* * *
Autor zdjęć w tym artykule: Margo Skwara