Danuta Cichecka-Szuba
Prezes stowarzyszenia polska.lu, główna organizatorka Dni Teatru Polskiego w Luksemburgu
Mieszka w Luksemburgu od 2005 r. Jest członkiem stowarzyszenia polska.lu od momentu jego powstania w 2007 r., była wiceprezesem w latach 2009-2022, a od marca 2022 jest prezeską stowarzyszenia. W ramach pracy w stowarzyszeniu napisała kilkusetstronicowy informator dla Polaków o Luksemburgu. Jest to skarbnica skondensowanej praktycznej wiedzy dla osób, które dopiero przybyły do Wielkiego Księstwa, jak i dla tych, którzy mieszkają tu od lat, ale nadal poszukują przydatnych informacji przetłumaczonych na język polski.
Jest odpowiedzialna za organizację Dni Teatru Polskiego w Luksemburgu. Zajmuje się kontaktami z teatrami w Polsce, negocjowaniem umów, promocją, sprzedażą biletów, wyszukiwaniem i wynajmowaniem odpowiednich sal teatralnych oraz znajdowaniem funduszy na dofinansowanie działalności. Wspomaga prowadzenie portalu informacyjnego polska.lu oraz organizację innych imprez organizowanych przez stowarzyszenie.
Jest absolwentką geografii na Uniwersytecie Adama Mickiewicza. Po studiach pracowała w szkole podstawowej w Poznaniu. Zgodnie ze swoim wykształceniem i zamiłowaniem do pracy z dziećmi szukała w Luksemburgu zatrudnienia w szkolnictwie. Po niecałym roku pobytu dowiedziała się o krokach podjętych przez rodziców dzieci polskich, by utworzyć Szkolny Punkt Konsultacyjny przy Ambasadzie RP. W październiku 2006 r. została powołana na stanowisko kierownika szkoły i nauczyciela geografii. Pracowała tam do 2009 r. Do obowiązków kierownika należało organizowanie całej infrastruktury nauczania i zarządzanie kadrą nauczycielską. W 2007 r. zorganizowała pierwszy w Luksemburgu Dzień Dziecka jako imprezę wewnętrzną dla uczniów Szkolnego Punktu Konsultacyjnego. Pomysł imprezy tak bardzo się spodobał, iż w kolejnych latach był to już Piknik z okazji Dnia Dziecka otwarty dla wszystkich polskich dzieci mieszkających w Luksemburgu. W edycjach Pikniku w 2008 i 2009 r. bawiło się odpowiednio 500 i 800 osób. Impreza ta była kontynuowana przez kolejne kilka lat przez Stowarzyszenie Rodziców Uczniów Szkoły Polskiej, zyskując co roku coraz większą popularność. Danuta była też pomysłodawczynią powstania i osobą, która zweryfikowała i poleciła nauczycieli do pierwszego sobotniego przedszkola polskiego. Dzięki udostępnieniu sali przez Szkołę Polską przedszkole mogło funkcjonować w pierwszych latach istnienia.
Zaznaczyła też swój udział w Festiwalu Filmowym CinEast. Festiwal ten w latach 2008–2012 był organizowany pod egidą stowarzyszenia polska.lu asbl. Nie tylko w ciągu tych pierwszych pięciu lat, ale także przez kolejne 6 edycji Danuta pracowała jako wolontariusz przy organizacji tego wydarzenia.
W 2019 r. powstało stowarzyszenie Gramy Razem, którego celem jest zbieranie funduszy podczas Finału Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy w Luksemburgu. Danuta należy do grona założycieli tego stowarzyszenia i jest jego wiceprzewodniczącą. 6 stycznia 2020 r. odbył się, z wielkim sukcesem, pierwszy luksemburski Finał WOŚP.
W swojej działalności stara się jednoczyć i wspomagać inne stowarzyszenia działające w Luksemburgu, szczególnie poprzez zachęcanie do wzajemnej współpracy, dzielenie się doświadczeniem, umożliwianie innym stowarzyszeniom promocji/sprzedaży podczas imprez przez nią organizowanych.

Projekty


Polska.lu asbl

Dni Teatru Polskiego w Luksemburgu

Festiwal Kultury Polskiej w Luksemburgu