Joanna Jansen
Prezes Stowarzyszenia Rodziców Uczniów Szkoły Polskiej w Luksemburgu oraz zespołu tanecznego Polanie Folk Dance Ensemble
Mieszka w Luksemburgu od 2007 r., gdzie trafiła na staż do Komisji Europejskiej i od tego czasu związana jest z Dyrekcją Generalną ds. Tłumaczeń Pisemnych w tej instytucji. Jako mama dwójki dzieci od 2016 r. działa w Stowarzyszeniu Rodziców Uczniów Szkoły Polskiej w Luksemburgu (APEEPL), zaś od 2018 r. jest jego prezesem. Wraz ze Stowarzyszeniem organizuje liczne projekty (imprezy okolicznościowe, wycieczki, warsztaty) wspierające działalność Szkoły PolskiejPrzedszkola Polskiego w Luksemburgu. Zainicjowała różnorodne wydarzenia edukacyjne i kulturalne. Jej specjalnością są spotkania autorskie, na które zaprasza wraz z APEEPL i we współpracy z Ambasadą RP wybitnych gości z Polski (Katarzyna Kłosińska, Michał Rusinek, Magdalena Grzebałkowska, Adam Wajrak).
Ponadto od 2016 r. zajmuje się dziecięcą grupą taneczną przy Szkole Polskiej, gdzie prowadzi zajęcia z tańca ludowego. Taniec to od wczesnych lat jej wielka pasja; tańczy od szóstego roku życia (m.in. w Estradzie Dziecięcej i uniwersyteckim Zespole Tańca Ludowego UMCS) i ma doświadczenie w różnych stylach. Obecnie jest autorem choreografii – głównie folklorystycznych – ale także klasycznych i współczesnych. Co roku taneczna grupa dziecięca występuje podczas imprez polonijnych, a nawet reprezentuje Polskę na lokalnych imprezach międzynarodowych.
Od 2019 r. Joanna Jansen jest również prezesem Polanie Folk Dance Ensemble – zarejestrowanego przy Cercle Culturel Instytucji Europejskich w Luksemburgu ludowego zespołu tanecznego dla dorosłych. Zespół skupia ok. 25 osób, nie tylko Polaków. Polanie mają już za sobą pierwsze występy. Dzięki oryginalnym ludowym strojom zespół pragnie dumnie i z przytupem reprezentować Polskę w Luksemburgu.

Projekty


Stowarzyszenie Rodziców Uczniów Szkoły Polskiej w Luksemburgu