Stowarzyszenie Rodziców Uczniów Szkoły Polskiej w Luksemburgu
Stowarzyszenie prowadzące działalności edukacyjno-oświatową i kulturalną w języku polskim
Stowarzyszenie Rodziców Uczniów Szkoły Polskiej w Luksemburgu (Association des Parents d’Élèves de l’Ecole Polonaise à Luxembourg asbl, w skrócie APEEPL) działa od 2007 r. APEEPL prowadzi działalność edukacyjną i kulturalną w języku polskim dla dzieci, młodzieży i dorosłych. Celem Stowarzyszenia jest podnoszenie poziomu znajomości języka polskiego oraz popularyzowanie rodzimej kultury i tradycji wśród dzieci i dorosłych przebywających czasowo lub na stałe w Luksemburgu. Stowarzyszenie (jak sama jego nazwa wskazuje) blisko współpracuje ze Szkołą Polską w Luksemburgu, wspierając finansowo, organizacyjnie i logistycznie jej działalność.
APEEPL prowadzi ponadto następujące zajęcia cykliczne:
1) Zajęcia kulturalno-oświatowe po polsku dla dzieci w wieku przedszkolnym, czyli sobotnie Przedszkole Polskie. Zajęcia skierowane są do najmłodszego pokolenia Polaków i jest to jedyny tego typu projekt w regionie. W Przedszkolu Polskim co roku uczy się około 50–60 dzieci mieszkających nie tylko w Luksemburgu, ale także na terenach przygranicznych we Francji, Belgii i w Niemczech. Przedszkole oferuje edukację w języku polskim dla dzieci w wieku od 3 do 5 lat. Dzięki specjalnie opracowanym sobotnim zajęciom edukacyjnym oraz innym wydarzeniom kulturalno-oświatowym (takim jak coroczne wyjście do teatru, mikołajki, kiermasz wielkanocny, Dzień Rodzica, wycieczki) dzieci uczą się języka polskiego, poznają polskie obyczaje i tradycje oraz integrują się ze środowiskiem polonijnym. Program przedszkolny przygotowuje najmłodszych do nauki w Szkole Polskiej. Przedszkole daje dzieciom możliwość czerpania przyjemności z nauki języka polskiego i wiedzy o Polsce, poszerza horyzonty i budzi ich ciekawość świata, a co najważniejsze – pozwala na zabawę z polskojęzycznymi rówieśnikami.
2) Zajęcia plastyczne dla dzieci w wieku od 6 do 10 lat. Zajęcia kreatywne, na których dzieci uczą się różnych technik m.in. rysunku, malarstwa, rzeźby czy origami.
3) Zajęcia taneczne dla dzieci w wieku od 6 do 10 lat. Zajęcia obejmują elementy i układy choreograficzne pochodzące z różnych stylów tanecznych: tańca ludowego i klasycznego oraz współczesnych stylów tańca. Grupa występuje podczas różnych imprez i festynów polonijnych. Dzieci tańczą w pięknych strojach, które zakupione zostały dzięki dotacjom z Ambasady RP i Kancelarii Senatu RP.
4) Klub szachowy. Gra w szachy pozwala na zwiększenie umiejętności matematycznych, szczególnie w zakresie logiki, orientacji przestrzennej, myślenia analitycznego i rozwiązywania problemów. Nasz klub szachowy to zajęcia prowadzone według programu Ministerstwa Edukacji Narodowej „Gramy w szachy” przez wykwalifikowanych mistrzów szachowych.
5) Język polski dla obcokrajowców, to sobotni kurs językowy dla dorosłych i młodzieży zainteresowanych nauką języka polskiego jako języka obcego.
Stowarzyszenie przez wiele lat było organizatorem największej imprezy polonijnej w Luksemburgu – Pikniku z okazji Dnia Dziecka. Impreza ta co roku przyciągała całe tłumy nie tylko Polaków, ale też ich niepolskojęzycznych przyjaciół, zapewniając atrakcje dla całej rodziny!
APEEPL organizuje liczne spotkania autorskie. Na zaproszenie Stowarzyszenia i we współpracy z Ambasadą RP do Luksemburga zawitali m.in. Michał Rusinek, Katarzyna Kłosińska, Magdalena Grzebałkowska czy Adam Wajrak. Spotkania te są z reguły otwarte dla wszystkich i cieszą się ogromnym zainteresowaniem zarówno wśród dzieci, jak i dorosłych.
APEEPL oferuje także różne warsztaty, w tym warsztaty teatralne dla młodzieży oraz warsztaty dla rodziców, na tematy takie jak wychowywanie dziecka czy bezpieczeństwo rodziny w internecie. Stowarzyszenie organizuje również okazjonalne bookcrossingi i przedstawienia teatralne dla dzieci.
Członkowie stowarzyszenia zapraszają do współpracy i aktywnego włączenia się w prace APEEPL!