Artur Sosna
Prezes Luksembursko-Polskiej Izby Handlowej (LPCC)
Założył Luksembursko-Polski Klub Biznesu w 2012 r. Pomysł narodził się z doświadczenia, jakie Artur pozyskał, będąc dwa lata wcześniej jednym z członków-założycieli Niemiecko-Luksemburskiego Klubu Biznesu. Polska, po wejściu do Unii Europejskiej, stała się krajem nie tylko z roku na rok zamożniejszym, ale i ciekawym z punktu widzenia biznesu luksemburskiego. Dlatego też inicjatywa okazała się strzałem w dziesiątkę, a zaledwie pięć lat później status klubu został zmieniony na izbę handlową. Po ośmiu latach działalności LPCC może się pochwalić ponad 60 członkami korporacyjnymi i około 70 spotkaniami i imprezami biznesowymi zorganizowanymi w Luksemburgu i w Polsce. Team LPCC to osiem kobiet i mężczyzn pasjonujących się rozwojem gospodarczym pomiędzy tymi dwiema prężnymi gospodarkami.
Artur przyjechał do Luksemburga w 2007 r., po piętnastu latach spędzonych w Niemczech. Miastem rodzinnym Artura jest Opole, z którego, krótko przed maturą, wyemigrował do Niemiec w 1992 r. Tam też skończył studia na uniwersytecie w Pasawie i podjął prace w korporacji Berlitz, na północy Niemiec. Firma ta wysłała go na misję utworzenia filii w Luksemburgu. Aktualnie Artur jest szefem sprzedaży w Instytucie Szkoleń Izby Handlowej Wielkiego Księstwa.
W 2018 r. Artur Sosna otrzymał z rąk Ambasadora RP Piotra Wojtczaka, nadany przez Prezydenta RP Andrzeja Dudę, brązowy Krzyż Zasługi.
Artur ma dwójkę dzieci, urodzonych w Luksemburgu i uczęszczających do lokalnej szkoły w Strassen. W czasie wolnym od rodziny i prezesowania LPCC Artur uprawia intensywnie bieganie, próbując choć raz w roku wziąć udział w pełnym maratonie i ukończyć go. Pasją Artura są również książki, podróże oraz języki.

Projekty


Luksembursko-Polska Izba Handlowa (LPCC)