Luksembursko-Polska Izba Handlowa (LPCC)
Organizacja non-profit służąca budowaniu polsko-luksemburskich relacji biznesowych
Powstała w 2012 r. w Wielkim Księstwie Luksemburga, zrzeszająca kilkudziesięciu członków korporacyjnych i prywatnych, zarówno luksemburskich, jak i polskich. Jej głównym celem jest tworzenie platformy wsparcia, wymiany informacji i doświadczeń pomiędzy polskojęzycznymi i anglojęzycznymi członkami środowiska biznesowego w obu krajach. Tym samym stała się cenionym pomostem łączącym biznes polski i luksemburski, skupiając się na budowaniu trwałych i efektywnych relacji biznesowych oraz aktywnym promowaniu dwustronnych stosunków gospodarczych swoich członków i ich osiągnięć.
LPCC działa aktywnie na terenie Luksemburga, jak i Polski, corocznie organizując 14 cyklicznych imprez o charakterze promocyjnym. Są to:
1. comiesięczne spotkania o nazwie Meetup
2. Spring Business Lunch
3. The Summer Business Party
LPCC jest twórcą i – nieprzerwanie od 2014 r. organizatorem – jedynego w Luksemburgu, corocznego projektu o nazwie Entrepreneurial Woman Project, wspieranego przez luksemburskie Ministerstwo Gospodarki (Ministère de l’Économie), jak i członków korporacyjnych LPCC. To przedsięwzięcie jest adresowane do ambitnych i kreatywnych kobiet, które chcą rozpocząć prowadzenie własnej działalności gospodarczej poprzez udział w warsztatach tematycznych z zakresu budowania przedsiębiorstwa. W rezultacie każdego roku powstaje od trzech do siedmiu nowych firm założonych przez absolwentki tego projektu.
Od 2018 r. LPCC jest twórcą i współorganizatorem dorocznej międzynarodowej konferencji The Luxembourg-Poland Business Conference (Luksembursko-Polska Konferencja Biznesu) poświęconej głównie dwustronnej współpracy pomiędzy Luksemburgiem a Polską. Celem konferencji jest zgromadzenie ekspertów, specjalistów, naukowców i innych uczestników rynku z danej branży, a także dokonanie przeglądu stanu dwustronnej współpracy pomiędzy tymi dwoma krajami. Rokrocznie gromadzi ok. 100 uczestników, na przemian w Luksemburgu i w Polsce.
Od lat LPCC ściśle współpracuje z Ambasadą Rzeczpospolitej Polskiej w Luksemburgu i Ambasadą Wielkiego Księstwa Luksemburga w Warszawie oraz otrzymuje patronaty honorowe m.in. luksemburskiego Ministerstwa Gospodarki.
Wielką siłą LPCC jest zróżnicowany zespół wolontariuszy, którzy dotychczas współtworzyli i obecnie tworzą tę organizację. To dzięki nim Luksembursko-Polska Izba Handlowa do dziś stale się rozwija, oferując wsparcie członkom organizacji.