Misjonarze Oblaci
Rzymskokatolicka Wspólnota Polska w Luksemburgu
Misjonarze Oblaci Maryi Niepokalanej (OMI) swoją nieprzerwaną posługę wśród Polonii w Luksemburgu rozpoczęli w 1947 r. Pierwszym miejscem, które zostało wyznaczone do posługi dla wspólnoty polskiej, była nieistniejąca już dzisiaj kaplica sercanów przy bulwarze Avranches. Następnie oblaci otrzymali zgodę na odprawianie mszy dla Polonii w kościele św. Michała w centrum miasta. Tam msze święte były odprawiane aż do roku 1993. Ze względu na to, że w kościele św. Michała odbywały się różne wydarzenia dla wspólnoty luksemburskiej oraz innych organizacji, ówczesny arcybiskup Ferdynand Franck powierzył oblatom kościół św. Henryka w dzielnicy Luksemburg-Neudorf.

Krótki rys historyczny

10 grudnia 1994 r. w 100-lecie urodzin Maksymiliana Kolbe emerytowany arcybiskup Luksemburga Jean Hengen poświęcił brązowy relief wykonany przez miejscową artystkę Huguette Heldenstein. Dwa miesiące później wikariusz generalny, ksiądz Matthias Schiltz, przekazał kościół na Neudorfie w użytkowanie polskiej wspólnocie, a jej pierwszym duszpasterzem został o. Henryk Kruszewski, który wcześniej przez 24 lata przebywał na misjach w Kamerunie.  Był on piątym duszpasterzem Polonii od założenia misji w 1947 r.
O. Henryk od pierwszych dni swojej posługi zaczął poszukiwać i gromadzić rozproszonych po Wielkim Księstwie Luksemburga rodaków, odwiedzając polskie rodziny nawet w najdalszych zakątkach Luksemburga i zapraszając do czynnego udziału w życiu polskiej wspólnoty katolickiej. Po okresie swego rodzaju stabilizacji o. Henryk zauważył, że dzięki wejściu Polski do UE przybywa coraz więcej Polaków, którzy proszą o opiekę duszpasterską. To, co było wypracowane przez lata, przestało wystarczać. W związku z zaistniałą sytuacją w 2006 r. ojciec Henryk zwrócił się do Prowincjała Polskiej Prowincji Misjonarzy Oblatów Maryi Niepokalanej o pomocnika do Luksemburga. Ojciec Prowincjał zdecydował, że Luksemburg zasili o. Roman Tyczyński OMI. Dzięki temu zaczęła funkcjonować w duchu oblackim mała wspólnota.
1 października 2004 r. parafia na Neudorfie została włączona do Porverband Notre-Dame (wspólnota parafii); wcześniej, od 25 maja 2004 r., pozostawała bez stałej opieki luksemburskiego duszpasterza, ponieważ nagle zmarł ksiądz Pierre Wagner. Od tego czasu za wspólnotę luksemburską był odpowiedzialny proboszcz z katedry ks. Jos Morn. Gdy do duszpasterstwa polskiego w 2006 r. dołączył o. Roman Tyczyński OMI, zaczął regularnie otaczać opieką duszpasterską miejscową wspólnotę. W 2013 r. ksiądz arcybiskup Jan Klaudiusz Hollerich mianował o. Romana proboszczem dla wspólnoty luksemburskiej.
Jednak czas płynął nieubłaganie i o. Henryk postanowił po kilku latach przejść definitywnie na emeryturę. W roku 2016 po raz kolejny poproszono ówczesnego Prowincjała o zasilenie wspólnoty w Wielkim Księstwie. Znowu zarząd Polskiej Prowincji Misjonarzy Oblatów Maryi Niepokalanej spojrzał łaskawie na naglące potrzeby. Decyzją o. Prowincjała wspólnotę zasilił o. Daniel Jeżak OMI. Młodzi ojcowie z nowym zapałem zabrali się do pracy na rzecz Polonii w Luksemburgu.
W 2017 r., w wyniku reorganizacji diecezji przeprowadzonej przez ks. abp Jana Klaudiusza Hollericha, Polska Misja Katolicka została zlikwidowana, a kościół na Neudorfie prawnie przypisany do parafii Lëtzebuerg Notre-Dame (parafia katedralna). Oprócz regularnej posługi w kościele na Neudorfie msze w języku polskim są odprawiane w kościele świętego Celsjusza w Ingeldorfie oraz w kaplicy należącej do Włochów w Esch-sur-Alzette.

Życie codzienne polskiej wspólnoty rzymskokatolickiej w Luksemburgu

Oprócz historii rzymskokatolickiej wspólnoty polskiej w Luksemburgu warto ukazać jej teraźniejszość, a także jej żywotność, o czym wielokrotnie wspominał arcybiskup Luksemburga ksiądz kardynał Jan Klaudiusz Hollerich.
W kościele pw. św. Henryka codziennie, oprócz wtorku, jest odprawiana msza święta w języku polskim. Na niedzielne msze przybywają Polacy mieszkający zarówno w Luksemburgu, jak i w krajach ościennych (przed epidemią koronawirusa w każdą niedzielę w trzech mszach świętych uczestniczyło sumarycznie około 700 osób). Przy parafii działają także grupy takie jak: ministranci, schola, Żywy Różaniec, Krąg Biblijny, Odnowa w Duchu Świętym, Domowy Kościół. Opieka nad poszczególnymi grupami spoczywa na duszpasterzach.
Do ważnych wydarzeń w życiu wspólnoty należy zaliczyć peregrynację obrazu Matki Bożej Kodeńskiej, która odbyła się w ramach przygotowań do 100-lecia Polskiej Prowincji Misjonarzy Oblatów Maryi Niepokalanej. Mszy świętej inicjującej obecność obrazu w Luksemburgu przewodniczył ksiądz arcybiskup Jan Klaudiusz Hollerich, zaś po tak uroczystym rozpoczęciu peregrynacji mniejsza kopia obrazu Matki Bożej Kodeńskiej tydzień po tygodniu odwiedzała kolejne rodziny naszej wspólnoty. Owocem peregrynacji jest grupa osób, która przyjęła szkaplerz karmelitański oraz wstąpiła do Róży Różańcowej pod wezwaniem Matki Bożej Kodeńskiej.
Prócz mszy świętych w polskim kościele kultywowane są tradycyjne polskie nabożeństwa: w maju śpiewa się litanię loretańską, w czerwcu oddawana jest cześć Sercu Pana Jezusa, w październiku codziennie ma miejsce nabożeństwo różańcowe, w listopadzie wspólnota modli się za zmarłych polecanych w wypominkach, zaś w Adwencie odprawiane są roraty. Ponadto w każdy czwartek od godz. 18.30 podczas adoracji Najświętszego Sakramentu odmawiana jest modlitwa o powołania kapłańskie, zakonne i misyjne, zaś raz w miesiącu odbywają się nabożeństwa pierwszopiątkowe oraz kultywowane są nabożeństwa pierwszych sobót miesiąca. Nowym zwyczajem w polskiej parafii w Luksemburgu, wprowadzonym kilka miesięcy temu, jest śpiewanie Godzinek ku czci Najświętszej Maryi Panny, w każdą niedzielę o godz. 9.05.
W kościele na Neudorfie kultywowane są także odwieczne jakże polskie zwyczaje związane z poszczególnymi okresami roku liturgicznego. Należą do nich: wspólne kolędowanie przy żłóbku w okresie Bożego Narodzenia, a także tradycja odwiedzin duszpasterskich w tym czasie. Przykładowo w 2019 r. księża gościli „z kolędą” w ponad 200 polskich rodzinach w Luksemburgu. Inną tradycją, obecną w kościele na Neudorfie, jest budowanie ciemnicy oraz Grobu Pańskiego w czasie Triduum Paschalnego, a także święcenie pokarmów na stół wielkanocny w Wielką Sobotę. W okresie Wielkiego Postu odprawiana jest Droga krzyżowa oraz Gorzkie żale wraz z kazaniem pasyjnym oraz odbywają się rekolekcje wielkopostne, natomiast w Niedzielę Zmartwychwstania o godz. 6.00 rano do kościoła rusza procesja rezurekcyjna. W kościele na Neudorfie co roku świętuje się także uroczystość I Komunii Świętej, a co dwa lata udzielany jest tu sakrament bierzmowania.
Polska wspólnota rzymskokatolicka w Luksemburgu żywo uczestniczy w kultywowaniu zarówno polskich świąt narodowych, poprzez uroczyste msze święte odprawiane co roku w dniach 3 maja i 11 listopada, jak i w życiu kościoła luksemburskiego, biorąc udział w procesji na zakończenie majowej oktawy maryjnej – największego święta maryjnego tutejszego Kościoła, a także w organizowanej rokrocznie przez proboszcza parafii katedralnej procesji z okazji Bożego Ciała. 3 grudnia 2020 r. sprawujący opiekę duszpasterską nad polską parafią w Luksemburgu Ojcowie Oblaci obchodzili szczególne święto – 25-lecie kanonizacji świętego Eugeniusza de Mazenoda, założyciela Zakonu Misjonarzy Oblatów Maryi Niepokalanej.
W związku z usunięciem religii z publicznego systemu oświaty co tydzień duszpasterze prowadzą katechezę w budynkach seminarium duchownego. Na katechezę parafialną w języku polskim w roku szkolnym 2020/2021 uczęszczało ponad sześćdziesięcioro dzieci i młodzieży.
Polska wspólnota rzymskokatolicka w Luksemburgu angażuje się także żywo w działalność charytatywną, współpracując z Fundacją Lux Cordis, która pomaga ubogim i chorym dzieciom w Polsce.
Co miesiąc, w liczbie 90 egzemplarzy, ukazuje się Biuletyn parafialny, którego redaktorem jest o. Daniel Jeżak OMI. W redakcję biuletynu zaangażowani są członkowie wspólnoty, którzy regularnie piszą artykuły. Ważnym narzędziem komunikacji z parafianami jest strona internetowa, za którą jest odpowiedzialny o. Daniel.