Przedszkole Polskie
Zajęcia kulturalno-oświatowe dla najmłodszych
Przedszkole Polskie działa od 2008 r. i jest jednym z najważniejszych projektów realizowanych przez Stowarzyszenie Rodziców Uczniów Szkoły Polskiej APEEPL. Przedszkole oferuje zajęcia kulturalno-oświatowe skierowane do najmłodszego pokolenia. Jest to jedyna tego typu inicjatywa w regionie: w Przedszkolu Polskim co roku uczy się około 50–60 dzieci mieszkających nie tylko w Luksemburgu, ale także na terenach przygranicznych we Francji, Belgii i w Niemczech. Obecnie w Przedszkolu pracuje sześciu wykwalifikowanych nauczycieli, a dzieci podzielone są na trzy grupy wiekowe o wdzięcznych nazwach: Żabki, Motylki i Pszczółki.
W ramach sobotnich zajęć przedszkolaki mają również co roku szansę uczestnictwa w wydarzeniach kulturalno-oświatowych, takich jak:
- wyjście do teatru,
- mikołajki,
- świąteczny konkurs plastyczny,
- bal karnawałowy
- kiermasz wielkanocny,
- Dzień Rodzica,
- Dzień Dziecka,
- wycieczka.
Przedszkolaki uczą się języka polskiego, poznają polskie obyczaje i tradycje oraz integrują się ze środowiskiem polonijnym. Program przedszkolny przygotowuje najmłodszych do nauki w Szkole Polskiej. Przedszkole daje dzieciom możliwość czerpania przyjemności z nauki języka polskiego i wiedzy o Polsce, poszerza horyzonty i budzi ich ciekawość świata oraz pozwala na zabawę z polskojęzycznymi rówieśnikami.
Strona internetowa Przedszkola Polskiego www.przedszkolaki.lu
Strona internetowa Stowarzyszenia Rodziców Uczniów Szkoły Polskiej APEEPL www.rodzice.lu