Zuza Reda-Jakima
Dziennikarka „Luxembourg Times”
Zuza jest dziennikarzem finansowym w „Luxembourg Times”. Jej rola wymaga, by zawsze była w centrum wydarzeń, przeprowadzając wywiady z czołowymi decydentami: szefami organów nadzoru finansowego, prezesami, wysokiej rangi urzędnikami, politykami i wieloma innymi.
Swoje kompetencje w dziennikarskim fachu doskonaliła jeszcze przed przyjazdem do Luksemburga, przez sześć lat pracując jako reporterka dla wiodącej polskiej gazety „Rzeczpospolita” w Warszawie, Meksyku i Dublinie. Do najtrudniejszych zadań dziennikarskich, jakie wspomina, należało przygotowanie materiałów prasowych na temat walk karteli narkotykowych w Meksyku. Z kolei jako najbardziej emocjonującą wymienia relację z meczu koszykówki NBA, którą pisała, siedząc na płycie boiska.
Po spędzeniu czterech lat w Ameryce Łacińskiej przeprowadzka do Luksemburga w 2013 r. była zaskakującą zmianą, zarówno pod względem wielkości kraju, jak i dynamiki tutejszej pracy. W Wielkim Księstwie założyła własną agencję komunikacyjną PINK.NOT.RED, do której zadań należała między innymi obsługa prasowa oficjalnej luksemburskiej delegacji państwowej z udziałem Wielkiego Księcia, który spotkał się z Prezydentem RP w 2014 r. W ciągu ostatnich kilku lat kierowała także zespołem ds. komunikacji na Luksemburskiej Giełdzie Papierów Wartościowych, a w 2019 r. powróciła do dziennikarstwa. W Luksemburgu Zuza pracuje także jako trener medialny, szkoląc polityków, dyplomatów oraz szefów firm przed wystąpieniami publicznymi oraz w mediach.
Praca ze słowem pisanym to nie tylko jej zawód, ale także pasja, którą realizuje, prowadząc założony przez siebie w 2009 r. blog „SlowoDnia.com”, na którym pomaga Polakom i uczącym się języka polskiego w szlifowaniu ich umiejętności językowych.
Jej mops Yoda – który często towarzyszy jej w redakcji – czuwa, by wszędzie tam, gdzie poniesie ją życie, moc była z nią.