Danuta Stypuła
Działaczka społeczna, tłumaczka przysięgła języka polskiego i francuskiego
Po mężu Majeres, ur. 28 grudnia 1958 r. w Krakowie, absolwentka UJ, studiów podyplomowych na UR/PAN w Krakowie oraz studiów uzupełniających w CCI w Charleville-Mézières (Francja). W 1991 r. zaprzysiężona jako tłumacz języka polskiego i francuskiego we Francji, a od 1998 r. także w Luksemburgu.
W latach 1994–1995 pracowała jako tłumacz i chargé d'affaires w polsko-luksemburskiej firmie promującej francuskie produkty w Polsce, a zarazem pomagającej polskim przedsiębiorcom osiągnąć rynki luksemburskie i francuskie oraz nawiązać kontakty handlowe. Od 1996 do 2003 r. związana z siecią telewizyjną RTL; po paromiesięcznej pracy dla Austrii i Szwajcarii przeszła do nowo utworzonego RTL7 Polska, a potem do stacji niemieckojęzycznych. Od 2003 r. prowadzi własną działalność jako tłumacz.
Podobnie jak wcześniej we Francji, tak i tu w Luksemburgu, silnie związana z Polonią i propagowaniem kultury polskiej. Od 1995 r. działała w Związku Polaków w Luksemburgu im. F. Chopina, przez wiele lat pełniąc w nim obowiązki sekretarza. Od 2004 r. udzielała się w Polskiej Misji Katolickiej. Wraz z innymi aktywnymi członkami „Związku Chopina”, jak Irena Liszka (prezes), Stanisław Dec (zastępca prezesa), Bożena Grabski (rewizor), Barbara Suchy (skarbnik), później Agnieszka Najder (ostatni prezes związku), Teresa Siwek-Bram, Lidia Liszka, Tomasz Mencler, Urszula Kulikowska (członkowie, zawsze chętni do pomocy) organizowała polskie stoiska na różnych imprezach ludowych, targach, festynach i festiwalach kulturalnych Luksemburga, w tym na największej tego typu imprezie w Wielkim Księstwie, tj. na Festiwalu Migracji i Kultur, gdzie prezentowane były i sprzedawane nie tylko polskie specjalności kulinarne, ale także polska sztuka ludowa, wyroby z drewna (szachy, zabawki ekologiczne dla dzieci itp.), książki, albumy, srebro, bursztyny, kryształy. Dochód z działalności tych stoisk przeznaczany był na różne domy dziecka w Polsce.
W czasach zanim internet przejął kontakty międzyludzkie wraz ze związkiem Chopina organizowała bale: karnawałowy w styczniu, „Winobranie” we wrześniu/październiku (na który licznie przychodzili też Polacy przyjeżdżający okazjonalnie na winobranie do Luksemburga i do Francji), bale dla dzieci, pikniki z grillem w Kokelscheuer lub u zakonnic w Heisdorf, zabawę „mikołajkową” z prezentami. Tworzyła i wydawała własnym sumptem kwartalnik – „Gazetkę Związku Polaków” (wyszło 10 numerów). Czynnie uczestniczyła, we współpracy ze Związkiem Polaków im. F. Chopina i przy dużej, nieocenionej pomocy księdza Kruszewskiego, w organizowaniu gościnnych koncertów polskich zespołów pieśni i tańca, jak np. zespół Beskid liczący ponad 40 osób. Współorganizowała wystawy polskich artystów plastyków działających w Luksemburgu, takich jak: Wanda Dąbrowska, Alina Vargas, Sol Wozniak.
Po wielkiej powodzi w Polsce w lipcu 2001 r., dzięki pomocy kolegów z pracy w RTL, nagrała spot reklamowy, przedstawiający ogrom katastrofy naturalnej w Polsce i proszący w imieniu Związku Polaków o pomoc finansową dla poszkodowanych. Napisała także wiele listów do gmin luksemburskich z prośbą o wsparcie dla powodzian w Polsce. Zebrane kilkanaście tysięcy euro zostały przekazane na odbudowę kompletnie zniszczonego powodzią Domu Dziecka w Jaszczurowej koło Wadowic. Czek wraz z upominkami od RTL (aparaty fotograficzne, długopisy, czapki, materiały reklamowe), owocami i słodyczami od Związku Polaków zawiozła wraz z Ireną i Lidią Liszką do Polski.
Przez wiele lat uczestniczyła wraz z ks. Kruszewskim, Ireną Liszką, Janiną Hohengarten, Moniką Milewski i innymi członkami komitetu w przygotowaniach do Bazaru Międzynarodowego. Sprowadzanie towarów z Polski, opisywanie ich, przygotowywanie do sprzedaży, rozprowadzanie biletów tomboli, pieczenie ciast, sprzedaż i wiele innych związanych z organizacją stoiska polskiego na Bazarze zajmowały nierzadko cały rok. Polskie stoisko prowadzone było podówczas przez Franka Becka i Alexa Jacquemarta. Dochody ze sprzedaży z każdego stoiska przekazywane są zawsze do głównej puli, zaś komitet organizacyjny Bazaru określa kraj i instytucję, której budżet zasilą pieniądze zebrane podczas imprezy. Wielokrotnie część dochodu przeznaczana była dla polskich instytucji, jak domy dziecka, domy starców, czy szpitale.
Czynnie pomagała konsulowi honorowemu p. Alexowi Jacquemartowi, głównie w kontaktach z Polakami przebywającymi w Luksemburgu, potrzebującymi załatwić sprawy administracyjne, często trudne do uregulowania z powodu braku odpowiednich przepisów i porozumień między Polską i Luksemburgiem w tamtych czasach. Dzięki tej pomocy wielu polskich obywateli żyjących podówczas na marginesie prawa lub wręcz poza prawem, mogło uregulować czy zalegalizować swój pobyt w Luksemburgu.
W 2004 r. z okazji 75-lecia powstania Związku Polaków w Luksemburgu im. Chopina, czynnie współorganizowała imprezy związane z tym jubileuszem. Do jej zadań należało załatwienie wynajmu sali koncertowej luksemburskiego Konserwatorium na koncerty, gdzie wystąpiła m.in. znana obecnie na cały świat Grupa „MoCarta” i balet dworski „Ardente Sole” z Krakowa, organizacja uroczystej kolacji w hotelu Park Belair, a także przygotowanie wielu okolicznościowych wystaw.
Często pomagała i nadal pomaga społecznie w organizacjach pomocy dla obcokrajowców takich, jak ASTI (Association de Soutien aux Travailleurs Immigrés), czy CLAE (Comité de Liaison des Associations d’Etrangers) a także, bezpośrednio, Polakom potrzebującym pomocy. Wejście Polski do Unii Europejskiej w 2004 r. otworzyło drzwi dla Polaków, którzy licznie przybyli do Luksemburga. Istotnie wzrosła wówczas potrzeba utworzenia polskiej placówki dyplomatycznej w Luksemburgu. Wraz z mężem, Sergem Majeresem, w latach 2005–2006, pomagała polskiemu Ministerstwu Spraw Zagranicznych, w wyszukaniu siedziby i zorganizowaniu placówki, która została otwarta w 2006 r. Była też pierwszym pracownikiem konsularnym w nowo powstałej placówce.
Kiedy w 2007 r. powstało stowarzyszenie polska.lu asbl, które m.in. czynnie wspomagało Konsulat RP w udzielaniu informacji napływającym do Luksemburga Polakom, Danuta Stypuła pomagała wiceprezes polska.lu, Danucie Szubie, w tworzeniu Informatorium, udzielając jej niezbędnych informacji na tematy związane z osiedleniem się, załatwianiem spraw administracyjnych, fiskalnych, medycznych i wieloma innymi aspektami życia codziennego w Luksemburgu.
Zawsze chętnie służy pomocą i radą. Za całokształt działalności odznaczona została w 2018 r. przez Prezydenta RP Złotym Krzyżem Zasługi.