Iwona Maria Pikora
Pedagog zdrowia, założycielka „IQ Academy Education Support and Development”
Iwona Maria Pikora, ur. 24 maja 1966 r. w Piotrkowie Trybunalskim, absolwentka, Wyższej Szkoły Humanistyczno-Ekonomicznej i Wojskowej Akademii Medycznej w Łodzi, Podyplomowego Studium Akademii Medycznej w Poznaniu oraz Wydziału Nauk Społecznych Instytutu Psychologii Uniwersytetu Gdańskiego na kierunkach: Wczesne wspomaganie, edukacja i terapia dzieci i młodzieży z zaburzeniami rozwoju (specjalność: specyficzne trudności w uczeniu się oraz problemy zachowania) oraz Terapia i edukacja dzieci i młodzieży z całościowymi zaburzeniami rozwoju (takimi, jak: autyzm, zespół Aspergera i inne). Certyfikowany Terapeuta Metody SI, Metody Tomatisa, Neuroflow, Masażu Dziecięcego, RSA, Diagnosta Monachijskiej Funkcjonalnej Diagnostyki Rozwoju. Absolwentka wielu kursów zawodowych i szkoleń. Praktyka zawodowa: w poradniach psychologiczno-pedagogicznych, przedszkolach, szkołach w Gdańsku, Luksemburgu oraz Neapolu. Uczestniczka i organizatorka konferencji naukowych dotyczących zdrowia, a w szczególności zdrowia i edukacji dzieci i młodzieży.
Do Luksemburga przyjechała w 2006 r., gdzie kontynuowała swoją pracę zawodową i naukową, będąc autorką lub współautorką badań naukowych i publikacji dotyczących zdrowia i edukacji, organizując szkolenia i prowadząc wykłady oraz warsztaty dla rodziców, dzieci oraz nauczycieli. Współtwórca kilku edycji letnich półkolonii dla dzieci w Luksemburgu („Bądź Kreatywny”, „Obudź swoje zmysły” czy „Przygoda z filmem”). Współtwórca autorskiego projektu badawczego dzieci w Luksemburgu „Mamo, Tato – ja rosnę”. Współautorka książki Rozśpiewane abecadło babci Gieni – zabawy nie tylko z literkami. Współorganizatorka między innymi charytatywnego balu karnawałowego (2011) dla dzieci w Luksemburgu. Współpracowała także z luksemburskim stowarzyszeniem „Hand an Hand”.
W latach 2009–2012 wiceprzewodnicząca luksemburskiego stowarzyszenia dysleksji „Dyspel”. W latach 2010–2017 założycielka oraz przewodnicząca Polskiego Stowarzyszenia Dysleksji Edukacji i Rozwoju w Luksemburgu (PSDLux), którego głównym celem było organizowanie i wspieranie inicjatyw społecznych rodziców, nauczycieli, pedagogów, logopedów, psychologów zmierzających do wzbogacania edukacji dzieci, młodzieży i dorosłych, w tym również: pomoc diagnostyczno-terapeutyczna, zajęcia sportowe, kulturalno-artystyczne, zajęcia i warsztaty z zakresu rozwoju osobistego, pomocy dzieciom z zaburzeniami czytania i pisania, zaburzeniami rozwoju, zachowania a także niepełnosprawnym umysłowo oraz tworzenie warunków do ich pełnego rozwoju intelektualnego, emocjonalno-społecznego. Dla realizacji tego celu Stowarzyszenie PSDLux starało się zwiększać upowszechnianie wiedzy na temat specyficznych trudności w uczeniu się, zaburzeń rozwoju i zachowania oraz niepełnosprawności umysłowej, sposobów ich przezwyciężania i wspierania na terenie Wielkiego Księstwa Luksemburga oraz w innych krajach Unii Europejskiej.
PSDLux przy współpracy z Ambasadą RP w Luksemburgu, Polską Misją Katolicką w Luksemburgu, stowarzyszeniem polska.lu, Lux Cordis, Stowarzyszeniem Rodziców APEEPL oraz wieloma innymi stowarzyszeniami organizowało wiele ciekawych projektów wspierających rozwój dzieci, młodzieży i dorosłych. W dorobku działalności stowarzyszenia możemy znaleźć: bezpłatne konsultacje specjalistów dla dzieci i rodziców, bezpłatna terapia pedagogiczna i logopedyczna, bezpłatne diagnozowanie, bezpłatne cykliczne badanie lateralizacji oraz gotowości szkolnej dzieci, półkolonie letnie warsztaty: „Tatoterapia”; „Budowanie poczucia własnej wartości” dla młodzieży; „Decoupage” i inne. PSDLux organizowało także w Luksemburgu zbiórki pieniędzy dla dzieci z zaburzeniami rozwoju w Polsce.
Iwona Pikora, wykorzystując własne wieloletnie doświadczenia i wiedzę, stworzyła w 2016 r. w Wielkim Księstwie Luksemburga „IQ Academy Education, Support and Development”, której przyświeca motto: „Pasja do wspomagania rozwoju dziecka, mapą do absolutu jego szczęścia”.