Dariusz Pawłowski
Architekt, właściciel „Atelier d’Architecture Dariusz Pawlowski S.à r.l”
Urodzony 13 lipca 1963 r. w Toruniu, absolwent Wydziału Architektury Politechniki Gdańskiej (1984–1989). Członek Ordre des Architectes et des Ingénieurs-Conseils w Luksemburgu (od 1997 r.) i Stowarzyszenia Architektów Polskich (od 1990 r.).
W roku 1990 przyjechał do Luksemburga, by odbyć staż zawodowy w firmie budowlanej Hochtief. Rozbudowywała ona w tym czasie siedzibę Europejskiego Pałacu Sprawiedliwości w Luksemburgu. Kolejnym projektem i realizacją, w której uczestniczył, była nowa siedziba banku BCEE Luxembourg przy placu Rousegaertchen oraz renowacja secesyjnej willi „Clivio”, należącej do tego kompleksu.
W 1993 r. firma Hochtief przystąpiła do budowy dużego zespołu handlowo-biurowego Stadtteilzentrum Kirchberg-Auchan. Na przedsięwzięcie to składało się: centrum handlowe, 200-metrowa galeria z ponad stu sklepami i restauracjami, około tysiąca biur dla instytucji europejskich oraz cztery tysiące podziemnych miejsc parkingowych. Projektowanie i budowa trwały ponad cztery lata. W trakcie tej realizacji Dariusz Pawłowski pracował w międzynarodowym zespole architektów, z biurem Larsa Ivdala z Göteborga oraz „Atelier A+U” architekta Martina Lammara z Luksemburga. Przy tym projekcie uzyskał luksemburskie uprawnienia zawodowe, co umożliwiło późniejsze rozpoczęcie samodzielnej działalności architektonicznej w Wielkim Księstwie.
W pierwszych latach samodzielnej pracy Dariusz Pawłowski projektował głównie domy jednorodzinne dla prywatnych klientów. Marzenia o powrocie do przedsięwzięć o większej skali doprowadziły do założenia w 1999 r. „Atelier d’Architecture Dariusz Pawlowski S.à r.l”. W 2000 r. wraz z architektem Marcinem Piwońskim założyli w Gdańsku pracownię architektoniczną „PIW-PAW architekci Sp. z o.o.”, ściśle współpracującą z biurem w Luksemburgu. Następne dziesięć lat zaowocowało powstaniem wielu projektów mieszkaniowych, biurowych, przemysłowych, kulturalnych nie tylko w Luksemburgu, ale również w Polsce. Po wygraniu przez gdańskie biuro „PIW-PAW” konkursu na projekt i realizację Filharmonii w Kielcach, zapadła decyzja o formalnym rozdzieleniu biur – polskiego i luksemburskiego. Jednak marka „PIW-PAW”, jak i chęć współpracy pozostają do dziś aktualne.
Od 2010 r. „Atelier d’Architecture Dariusz Pawlowski S. à r.l.” posiada w mieście Luksemburg własną siedzibę pod adresem 259, rue de Beggen. Obecnie pracuje w niej sześciu architektów, a liczbę tę podwajają współpracownicy niezależni. Wśród projektów ostatnich lat warto wymienić: siedzibę Dyrekcji Luxair w Niederanven, Hôtel Légère w Schuttrange, nowy budynek banku BCEE w Niederanven, zespół biurowo-produkcyjny firmy Parquet Böhm w Wecker, obiekt przemysłowy firmy Flowey w Bissen oraz nagrodzony w międzynarodowym konkursie, autonomiczny budynek biurowy „Solarwind” w Windhof, zaprojektowany wspólnie z przodującą w dziedzinie ekologii firmą PROgroup S.A.
Ponaddwudziestoletnia działalność biura w Luksemburgu to projekty kilkuset domów jednorodzinnych, kilkudziesięciu budynków wielorodzinnych oraz wielu obiektów przemysłowych i użyteczności publicznej. Ich prezentacje można obejrzeć na stronie internetowej firmy.
Poza działalnością zawodową Dariusz Pawłowski chętnie uczestniczy w luksemburskim życiu kulturalnym i społecznym. Od 2007 r. jest aktywnym członkiem Fifty-One International, klubu w Echternach, którego credo brzmi: „Promouvoir l’amitié, l’estime et la tolérance”, czyli przyjaźń, szacunek i tolerancja – i te właśnie przymioty stara się stosować w swym życiu zawodowym i osobistym. To właśnie taka postawa, cechująca większość mieszkańców Luksemburga – tych rdzennych i przybyłych – powoduje, że jest to kraj mogący stać się bliskim sercu każdego, niezależnie od miejsca urodzenia.
Od roku 2018 Dariusz Pawłowski posiada podwójne obywatelstwo – polskie i luksemburskie.